เครื่องอบกล้วย

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนรู้ในสังคม SSMWiki
ท่านสามารถสมัครสมาชิกและแสดงความเห็นเพิ่มเกี่ยวกับบทความนี้ โดยการ คลิกที่ อภิปราย ที่อยู่ Tab ด้านบน


การพัฒนาเครื่องอบกล้วยอนามัย

แนวคิดในการพัฒนาเครื่องอบกล้วย

 • การตากกล้วยด้วยวิธีธรรมชาติ คือ นำกล้วยน้ำว้าที่บ่มสุกได้ที่ไปตากแดด 4-5 แดด โดยตอนเช้านำมาตากแดด ตอนเย็นก็เก็บใส่ถุงไว้ ซึ่งถือว่าเป็นการหมักกล้วยให้เกิดน้ำต้อยขึ้นมา เนื้อกล้วยต้องมีความชื้นประมาณร้อยละ 18-25 และความชื้นในเนื้อกล้วยมีผลต่อความเหนียวของเนื้อกล้วยอีกด้วย การทำกล้วยตากสีของกล้วยตากที่ดีต้องเป็นสีน้ำตาลอ่อนที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด
การเกิดสีน้ำตาลในกล้วยนั้นเกิดได้ 3 กรณี
 1. อุณหภูมิ ถ้าหากอุณหภูมิสูงมากจะทำให้กล้วยคล้ำมากยิ่งขึ้น ดังนั้นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิในการตากกล้วยให้พอเหมาะ
 2. ทางเคมี เกิดจากอุณหภูมิและความร้อนที่มีปฏิกิริยากับเนื้อกล้วย
 3. ทางชีวภาพ จะมีจุลินทรีย์เกิดขึ้น เช่น จุลินทรีย์ E. COLI เชื้อรา แบคทีเรีย และยีสต์ ซึ่งมีผลทำให้กล้วยตากหลังการหมักเกิดบูดเน่า และมีกลิ่นลักษณะเหมือนกลิ่นแอลกอฮอร์
 • จากการศึกษาเตาอบที่ใช้น้ำมันหรือก๊าซแบบเก่า (แบบตู้ทรงสี่เหลี่ยม) ซึ่งมีโครงสร้างความร้อนแบบเป็นรูปกระดิ่งชั้นอุณหภูมิไม่สม่ำเสมอกัน ทำให้กล้วยที่อบอยู่ชั้นบนจะไหม้ ชั้นกลางอาจพอดี ชั้นล่างจะไม่แห้ง ทำให้ต้องใช้วิธีการสลับชั้นโดยใช้แรงงานคน เครื่องอบแบบเก่าไม่สามารถกันแมลงต่างๆ ได้ และโครงสร้างส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กและทาพื้นด้วยสีกันสนิม ชั้นและถาดเป็นเหล็กหรือวัสดุที่ไม่เหมาะสม อาจเกิดสนิมหรือกลิ่นผิดปกติ เครื่องอบกล้วยแบบเก่าบางเครื่องอาจไม่สามารถควบคุมความร้อนให้สม่ำเสมอได้ ความร้อนที่เหลือจากการใช้ก็จะทิ้งไปไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เพราะตู้อบในท้องตลาดจะประกอบโครงสร้างด้วยเหล็กทาสีกันสนิม ตะแกรง PVC หรือถาดเหล็ก ระบบให้ความร้อนจะนำแก๊สมาวางบนตู้และใช้หัวเตาแบบที่ใช้หุงต้มทั่วไป จุดไฟใช้พัดลมเป่าหรืออัดลมร้อนเข้าไปโดยตรง โดยไม่มีเครื่องกรองฝุ่น ภายในตู้จะทำเป็นชั้นๆ โดยชั้นบนสุดจะสุกก่อน ชั้นกลางจะมีความเหมาะสม ชั้นล่างสุดจะไม่ค่อยโดนลมร้อนจะมีความแฉะ จึงต้องคอยมานั่งสลับชั้นแต่ละชั้นเพื่อให้กล้วยแห้งได้ความพอดีถ้าไม่มีการสลับกัน และบางชั้นอาจต้องเว้นโดยเฉพาะ สองชั้นล่าง

ฉะนั้นในการทำเครื่องอบกล้วยต้องควรคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย โครงสร้างควรเป็นแสตนเลสที่มีความทนต่อกรดและด่าง ชั้นและถาดควรเป็นสแตนเลสเช่นเดียวกัน เพื่อเหมาะสมในการทำความสะอาดซึ่งจะสามารถยืดอายุการใช้งานของเตาอีกด้วย ซึ่งทำให้คิดเครื่องอบกล้วย 2 ลักษณะ คือ

 1. เครื่องอบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์
 2. เครื่องอบกล้วยพลังงานทางเลือก LPG
 • การผลิตเครื่องอบกล้วยต้องคำนึงถึง
 1. อุณหภูมิที่ใช้ควรประมาณ 55 – 65 องศาเซลเซียส
 2. การเลือกใช้วัสดุควรใช้วัสดุที่ทนความร้อน
 3. ควรมีฉนวนกันความร้อน
 4. ควรซีลด้วยซิลิโคนเกรดที่ทนความร้อนมากกว่า 100 องศาเซลเซียน
 5. ควรใช้น้ำเป็นตัวให้ความร้อนแล้วใช้อากาศที่สะอาดโดยผ่านเครื่องกรองแล้วเข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อน
 6. อัตราความเร็วควรควบคุมความเร็วได้ เพื่อให้ปริมาณลมที่ไหลผ่านให้พอเหมาะ

การออกแบบ

 • จากภาพแนวคิดการออกแบบเครื่องอบกล้วยด้านขวา จะขอกล่าวถึงโครงสร้างของเครื่องต้นแบบที่จะพัฒนาได้ดังนี้
 1. ห้องอบกล้วย(ช่องสี่เหลี่ยมสีชมภูตรงกลาง)
  1. สำหรับเป็นที่ใส่ถาดตะแกรงเป็นสแตนเลสเพื่อความแข็งแรง เมื่อนำกล้วยเข้าไปเรียงแล้วจะไม่หย่อนลงเพราะน้ำหนักกล้วย ขนาดและจำนวนถาดจะต้องใช้กำลังคนยกได้ ซึ่งน้ำหนักต้องไม่เกิน 25 กิโลกรัม
  2. ภายในจะมีชั้น 5 ชั้น แต่ละชั้นจะมีล้อเลื่อนได้สำหรับเลื่อนลาดเข้า-ออกได้โดยสะดวก และใช้ระยะเวลาในการเปิดตู้ให้สั้นที่สุดเพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิภายในตู้อบ
  3. การขนถ่ายวัตถุดิบใช้รถเข็น โดยมีรถเข็นอย่างน้อย 2 คัน คันที่ 1 เป็นรถเข็นเปล่าเพื่อใส่ผลิตภัณฑ์ที่อบเสร็จแล้ว คันที่ 2 สำหรับนำกล้วยดิบเข้าตู้อบ
 2. เครื่องต้มน้ำและการถ่ายแทความร้อน
  1. ระบบพลังงานและการถ่ายเท ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับแหล่งพลังงานความร้อนจากกระแสไฟฟ้าหรือแก๊ส LPG โดยใช้ท่อทองแดงเป็นตัวนำความร้อน โดยใช้เซนเซอร์เป็นตัวควบคุมให้พลังงานทางเลือกเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
  2. ระบบท่อในห้องถ่ายเทความร้อนควรเป็นท่อโลหะเงินที่สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดีที่สุด รองลงมา คือ โลหะทองแดง ซึ่งการเลือกวัสดุได้อยู่กับราคาต้นทุนและคุณภาพทีเหมาะสม
  3. การอนุรักษ์พลังงานเมื่อมีพลังงานความร้อนเกิดขึ้นมา การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่จึงเป็นการอนุรักษ์เพื่อช่วยให้ต้นทุนลดลงได้ น้ำร้อนที่เกิดจากเครื่องต้มน้ำอุณหภูมิประมาณ 84 องศาเซลเซียส ควรมีระบบสำหรับเก็บรักษาพลังงานความร้อน
 3. เครื่องกรองอากาศ
  1. สำหรับกรองอากาศที่จะนำความร้อนไปสัมผัสเนื้อกล้วย ลดความเสี่ยงการปนเปื้อนฝุ่นละอองและแมลงที่มีอยู่ในอากาศ
  2. การเลือกวัสดุกรองอากาศให้เหมาะสมกับความละเอียดในการกรอง วัสดุที่ใช้ทำผ้ากรอง อัตราการไหลของอากาศ และราคา
 4. ประตูลม
  1. ปรับความเร็วลมภายในห้องอบ ให้เหมาะสมกับอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องอบให้เหมาะสม
 5. ระบบระบายไอซื้น
  1. พัดลมดึงอากาศและความซื้นออกจากห้องอบ ซึ่งความเร็วลมจะสัมพันธ์กับปริมาณความร้อนและความร้อนภายในตู้
  2. ท่อระบายไอซื้น สำหรับระบายความซื้นออกสู่บรรยากาศ
 6. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ควรเป็นโลหะปลอดสนิม ผิวมัน ทำความสะอาดง่าย เช่น สแตนเลส เป็นต้น
  1. ระบบความปลอดภัย ควรมีสิ่งต่อไปนี้
   1. ตัวเซนเซอร์เพื่อควบคุมอุณหภูมิ
   2. ตัวเซนเซอร์เพื่อตรวจสอบแก๊สรั่ว
   3. อุปกรณ์ จุด-ปิด หัวเผา LPG แบบอัตโนมัติ
เครื่องมือส่วนตัว