หจก.หลานนายสา

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ผู้ประกอบการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลานนายสา

 • ซื้อ - ขายรถยนต์ใช้แล้ว / ติดตั้งระบบก๊าซ NGV
 • ที่ตั้ง เลขที่ 199/1 หมู่ 8 บ้านไก่เถื่อน ถ.อุดรธานี - หนองคาย อ.เมือง จ.อุดรธานี
 • โทรศัพท์ 0-42 โทรสาร 0-42 มืถือ

เนื้อหา

ประวัติองค์กร

ตรวจรับงวดงานกิจกรรม CF
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลานนายสา ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพหนองคาย – อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ศูนย์กลางจำหน่ายรถยนต์มือ 2 ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานี โดยมีนางสาวกิตติธรา รวมธรรม ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายรถยนต์มือ 2 มาตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา จนถึงขณะนี้ล่วงเข้า 11 ปีแล้ว เห็นได้ว่าตลาดรถยนต์มือ 2 ที่ จ.อุดรธานี เป็นตลาดรถยนต์มือ 2 ที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานตอนบน มีลูกค้าจากหลายจังหวัดในภาคอีสาน เช่น จ.หนองคาย สกลนคร อุดรธานีขอนแก่น เลย และนครพนม
 • ทั้งนี้ เนื่องจากในพื้นที่ จ.อุดรธานี มีผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์มือ 2 ประมาณ 100 ราย มีการลงทุนซื้อที่ดิน สร้างอาคาร รวมถึงมีการสต๊อกรถยนต์ไว้จำหน่ายรายละ 100-200 คัน ถือว่าเป็นเรื่องปกติของธุรกิจรถยนต์มือ 2 ซึ่งทำให้ลูกค้ามีโอกาสเลือกสินค้าที่มีความหลากหลาย ประกอบกับเต็นท์รถมือ 2 บางรายมีการให้บริการที่ได้มาตรฐาน รับประกันคุณภาพรถยนต์มือ 2 ไม่ต่างจากโชว์รูมรถใหม่
 • นอกจากนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลานนายสา ยังได้มีการปรับกลยุทธ์เพิ่มเติมด้วยการรับติดตั้งระบบแก๊ส NGV ซึ่ง หจก.หลานนายสาได้ส่งพนักงานไปรับการอบรมที่กรมพลังงาน ขณะนี้มีลูกค้ามาติดตั้งระบบแก๊ส NGV ปริมาณมากจนต้องลงทะเบียนจองคิวไว้ แต่จะไม่มีการเร่งติดตั้งจนละเลยมาตรฐาน จะยึดการให้บริการที่ได้มาตรฐานแน่นอนเป็นหลัก ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการหาทางออกช่วยลูกค้าที่แบกรับภาระน้ำมันแพง แล้วต้องการหันมาเติมแก๊สแทน เพื่อประหยัดเงินและในอนาคตและเมื่อความต้องการของลูกค้ามีมากขึ้น ประกอบกับธุรกิจการให้บริการติดตั้งแก๊สทั้ง NGV และ LPG สามารถให้บริการได้ในระยะยาว หจก.หลานนายสาจึงได้เปิดศูนย์ติดตั้งแก๊ส NGV และ LPG ที่ได้มาตรฐานแห่งแรกของจังหวัดอุดรธานี พร้อมกับก่อสร้างโชว์รูมรถแห่งใหม่ ภายใต้แบรนด์ใหม่ของ หจก.หลานนายสา ที่ใช้แบรนด์ใหม่ว่า LNS AUTO สามารถให้บริการผู้ใช้รถในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจติดตั้งแก๊สแทนน้ำมันและหากเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นมีโครงการที่จะขยายสาขา โดยได้มีการเตรียมเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ ในพื้นที่ จ.อุดรธานี ทำศูนย์รวมรถยนต์มือ 2 ที่มีการบริการครบวงจร แต่ช่วงนี้ชะลอโครงการไว้ก่อน

เรื่องที่ขอรับบริการ

 • จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
  • ปี พ.ศ.2551
   • บริการเงิสมทบจ้างที่ปรึกษา (CF) เรื่อง การวางระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000

การให้บริการและผลของการให้บริการ

 • ปี พ.ศ.2548-51ได้รับบริการจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ดังนี้
  • เงินสมทบจ้างที่ปรึกษา (CF)เรื่อง การวางระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000

การลงทุนในต่างประเทศ

ความต้องการขอรับบริการในลำดับต่อไป

ด้านการตลาด

ด้านการผลิตและเทคโนโลยี

ด้านการเงินและบัญชี

ด้านการจัดการด้านโลจิสติก

ด้านการประหยัดพลังงาน

ความคิดเห็นของผู้ให้บริการ

เครื่องมือส่วนตัว