บจก.อุดรกระจกรถยนต์

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ผู้ประกอบการ

บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด

 • จำหน่ายและติดตั้งกระจกรถยนต์
 • ที่ตั้ง เลขที่ 235/1-4 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง อุดรธานี 4100
 • โทรศัพท์ 0-4220-4115-6 , 0-4232-3865 โทรสาร 0-4232-3866 มือถือ 08-1261-0333
 • E-mail : udnt@hotmail.com / Joy_udnt@hotmail.com
 • ผู้บริหาร นางศมน ชคัตธาดากุล
 • ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

เนื้อหา

ประวัติองค์กร

สัญลักษณ์ของบริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด
 • บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2540 โดยดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายกระจกรถยนต์ ในส่วนของภาคอีสานตอนบนและตอนล่าง รวมถึง สปป.ลาว และรับงานติดตั้งกระจก ทั้งในและนอกสถานที่ รวมถึงรับงานติดตั้งกระจกให้กับบริษัทประกันภัยชั้นนำกว่า 40 บริษัท และรับงานติดตั้งกระจกรถยนต์ให้กับศูนย์ บริการ อู่สี เตนท์รถยนต์
 • บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ ให้บริการติดตั้งกระจกรถยนต์ กระจกนิรภัยให้กับรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อรวมทั้งกระจกรถบัส รถทัวร์ รถแบคโฮล หรือกระจกรถยนต์ที่คุณไม่สามารถหาที่ไหนได้ เราสามารถสั่งผลิตกระจกรถยนต์ให้กับรถของท่านได้โดยเฉพาะ พร้อมทั้งยินดีให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งกระจกรถยนต์ของท่าน โดยช่างผู้ชำนาญงานมืออาชีพ ด้วยเทคนิคและความชำนาญในการติดตั้งกระจกรถยนต์
 • บริษัทอุดรกระจกรถยนต์ ยังเป็นตัวแทนจำหน่าย กาวติดกระจกรถยนต์ ที่มีมาตรฐานจากโรงงานประกอบ ดังนั้นคุณจึงมั่นใจในการติดตั้งกระจกรถยนต์ทุกครั้ง จะไม่มีปัญหา รั่ว ซึมอย่างแน่นอนนอกจากนี้ บริษัทอุดรกระจกรถยนต์ ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายและติดตั้ง ฟิล์มกรองแสงหลายยี่ห้อ อาทิ ลามิน่า เมอร์รีเดียม และเวิล์ด์คูล

เรื่องที่ขอรับบริการ

 • จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
  • ปี พ.ศ.2548-2550
   • โครงการพัฒนาผู้ประอบการธุรกิจอุตสาหกรรม(คพอ.) รุ่น 137 จังหวัดอุดรธานี
  • ปี พ.ศ.2551
   • บริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร(TF)
   • การฝึกอบรมการวินิจฉัยสถานประกอบการ(SHINDAN)สำหรับผู้ประกอบการ

การให้บริการและผลของการให้บริการ

 • ปี พ.ศ.2548-51ได้รับบริการจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ดังนี้
   • โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่น 137 จังหวัดอุดรธานี
  • การฝึกอบรมการวินิจฉัยสถานประกอบการ(SHINDAN)สำหรับผู้ประกอบการ
  • บริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร(TF)

การลงทุนในต่างประเทศ

ความต้องการขอรับบริการในลำดับต่อไป

ด้านการตลาด

ด้านการผลิตและเทคโนโลยี

ด้านการเงินและบัญชี

ด้านการจัดการด้านโลจิสติกส์

ด้านการประหยัดพลังงาน

ความคิดเห็นของผู้ให้บริการ

บริการของบริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด
เครื่องมือส่วนตัว